Børn og unges rettigheder

Det er disse to områder, jeg har størst viden indenfor, og det er samtidig to af de vigtigste områder, når det gælder om at sikre et stabilt og bæredygtigt fremtidigt samfund. I dag vil mit fokus være på børn og unges rettigheder, hvordan det ser ud i dag, og hvilke ting vi kan gøre for at forbedre mod fremtiden.

Rettigheder i dag

I Danmark ynder vi at sige, at vi lever i et velforankret og veludviklet demokrati, men dette gælder desværre bare ikke for alle der ønsker at være en del af det. Vi har en stor gruppe af mennesker i vores samfund, som i høj grad er domineret af andre befolkningsgrupper, og som lider af meget stærke fordomme, når de endelig får de samme teoretiske fordele som resten af samfundet. Jeg taler her om børn og unge, helt fra de er 14 eller 15, og begynder at være politisk aktive, og op til starten af 20’erne, hvor man stadig kan opleve den nedværdigende oplevelse at blive irettesat udelukkende grundet sin alder. Dette er en fuldstændig uacceptabel opførsel, på linje med diskrimination grundet køn, religion eller politiske overbevisninger, og jeg syntes, at det er skændigt for et moderne samfund som Danmark at forestille sig, at nogle mennesker er mindre værd end andre, bare på grund af deres alder. Tværtimod, så er det her, vi skal være med til at sikre fremtiden. Ved at give de bedst mulige vilkår for børn, helt fra fødslen, og frem til de er blevet en fuldstændig etableret del af samfundet, kan vi sikre fremtidige generationer, der kan gøre Danmark til et bedre sted, end vi selv har været i stand til at gøre de sidste mange år. I den seneste tid er der da også kommet mere fokus på børn og unges rettigheder, men slet ikke nok, i forhold til den udvikling, andre dele af samfundet har set. Vi skal begynde at se børn og unge for det, de rent faktisk er, ligeværdige, og til tider med større indsigt end voksne mennesker kan præstere. Nu skal det ikke lyde som om, at det eneste mål man har med livet er at blive voksen, tværtimod vil jeg sige, et af de helt centrale mål i livet er aldrig at blive voksen, eller rettere sagt, altid at forblive et barn. Det er her, man skal have pladsen til at opleve lykken og retten til at begå fejl. Det er sådan, man bliver et klogere og bedre menneske i fremtiden.

Børn og unge i fremtiden

Men hvordan sikrer vi så bedre fremtidige vilkår for børn og unge? Skal vi give dem flere penge at bruge? Skal vi lade dem sejle deres egen sø, og regne med, at de selv finder rundt i det fuldstændigt vanvittige system, vi kalder et samfund? Nej, vi skal hjælpe dem, stå bag dem, og give dem mulighederne for at gøre og opleve de ting, de gerne vil. Vi skal ikke som samfund dømme børn og unge, bare fordi de er børn og unge, vi skal i stedet fokusere på at give dem plads, så de kan udvikle sig. Et vigtigt skridt i denne retning er at give dem samme rettigheder som resten af samfundet. Her tænker jeg fortrinsvis på den demokratiske rettighed, som I alle skal til at udøve, retten til at deltage i demokratiet. For hvordan kan vi opfordre de unge til at deltage aktivt i demokratiet, når de egentlig ikke må deltage aktivt i demokratiet? Lad mig komme med et eksempel: Hvis man tager en person med ud for at handle, men personen kun får lov til at slæbe ting, og gøre andre praktiske ting, hvordan kan man så forvente, at personen vil komme med en anden gang, og fortsætte med at deltage aktivt i fællesskabet? På samme måde; hvordan kan man forvente, at børn og unge skal deltage aktivt i demokratiet, når de ikke selv har nogen direkte stemme? Vi skal vise børn og unge tillid, og give dem muligheden for at deltage. Det er klart, at det ikke er alle, der vil benytte sig af denne mulighed, og det er klart, at der vil være nogen, der tager opgaven mere alvorligt end andre, men sådan er det jo også med alle andre aldersgrupper i vores samfund, så hvorfor skulle vi diskriminere børn og unge, bare fordi de er børn og unge?

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

35 + = 36