Humanismens død

A low angle image of a huge group of wax candles all lit up with selective foreground focus Cape Town South Africa

Som en del af Regeringens Finanslov blev det vedtaget, at det snart tidligere forskningscenter på Lindholm skal omdannes til en deporteringslejr for mennesker på tålt ophold og kriminelle afviste asylansøgere. Dette tiltag er blot det seneste i en lang række, der er med til at skubbe Danmark ud over kanten af konventionerne, og dræbe den humanisme der altid har været i centrum i Danmark. Selv folk dømt af retten, der ikke kan vende tilbage til deres eget land, skal ikke isoleres i en sådan grad, at vi er med til at sætte nye ekstreme lave standarder for hvordan man kan behandle mennesker. Deportering af mennesker til en ø, kriminelle eller ej, er noget amerikanerne stoppede med i 1963, og vi skal ikke gøre dem kunsten efter her over 55 år senere. Vi skal slet ikke diskutere hvilken ø, vi skal deportere folk til, vi skal i stedet vende fokus mod social integration, som regeringen i øvrigt også er med til at lægge i graven med Finansloven for 2019, og hvordan vi kan være med til at forhindre, at folk ender som kriminelle, eller hvordan vi kan være med til at resocialisere dem, der intet andet sted har at være i verden. Vi skal arbejde mod at skabe en vellykket og velfungerende integration af alle dem, der er tvunget til at flygte fra deres eget land. Humanismen er måske død i regeringen, men hos os andre brænder det humanistiske lys stadig lige så kraftigt.