Forsvars- og angrebspolitik

I dag vil jeg beskæftige mig med et af de emner, hvor os venstreorienterede individer ofte ikke er enig med resten af Folketinget. Som titlen afslører skal denne tekst handle om vores militær, hvorfor vi skal have mindre af det, hvilke andre løsninger der findes, og hvorfor vi skal afvise at deltage i væbnede konflikter, men i stedet fokusere på, hvordan vi som nation kan bidrage til fredsprocessen.

Militæret og værnepligten

Militæret har historisk set altid været en central del af det danske samfund, og alt tyder på, at det også kommer til at se sådan ud i fremtiden. Danmark har stadig et abnormt forsvarsbudget, og vi står stadig ikke tilbage for at støtte usanktionerede militære aktioner, hvis USA vel at mærke står forrest i kampen og retorikken. På det individuelle plan er der også flere end nogensinde, der gerne vil tage aktiv del i kampen mod det onde i den her verden, som lige for øjeblikket er fundamentalistiske islamister, som vi i øvrigt ikke stod tilbage for at støtte, da det onde i denne verden var sovjetterne og kommunismen. Værnepligten er stort set ikke aktuel længere, da der er så mange der melder sig frivilligt, hvilket bare er endnu et godt argument for at afskaffe denne håbløse, gammeldags og ikke mindst kønsdiskriminerende skik. Værnepligten er dyr for det danske samfund; den bruger penge, der kunne have været brugt på menneskers velfærd, på at man i 3 måneder kan få lov til at lege røvere og soldater på statens regning. Hele processen hvorved man indkalder folk til det der i dag bliver kaldt Forsvarets Dag, af retoriske årsager, koster staten mange penge. Derudover koster det individer, der alligevel på forhånd godt ved de bliver erklæret uegnet, tid, tid de kunne have brugt på mere fornuftige ting, som kunne være sparet. Dette siger jeg ikke blot fordi det var tilfældet for mig, men fordi jeg ser utrolig mange eksempler på det i min hverdag. Jeg kunne skrive lange og mange sider om, hvorfor værnepligten skal afskaffes, men jeg vil lade disse ting stå som grundpillerne for, hvorfor denne skal afskaffes, og helst så hurtigt som muligt!

Fremtidens ”forsvar”

Hvordan skal vi så forme vores ”forsvar” i fremtiden? Mogens Glistrup fremsatte meget få ideer, jeg på noget som helst niveau syntes om. Han havde dog et forslag, som jeg synes, folk burde reflektere mere over: Afskaf forsvaret (og erstat det med en telefonsvarer der på russisk siger: Vi overgiver os! Måske skal vi dog overveje at gøre det både på russisk og arabiske, med vores internationale ondskabssymboler in mente). Forsvaret udgør ca. 2% af det danske budget. Det lyder umiddelbart ikke som meget, men hvis man fokuserer på andre udgiftsposter vil man finde følgende: Miljøbeskyttelsen udgør ca. 1%, og udgifterne, der relaterer sig til fritid, religion og kultur ca. 3%. Det er helt uhørt, at et så centralt emne som miljøbeskyttelse udgør en mindre økonomisk interesse, end vores moderne Krigsministerium gør! Så hvad skal vi så gøre med forsvaret i fremtiden? Skal det helt afskaffes? Nej, selvfølgelig skal vores forsvar ikke helt afskaffes, men samtidig er det vigtigt, at vores prioriteter bliver flyttet fra større og mere dødelige våben, der ultimativt kun har en fremmende effekt for den krigstilstand vores verden befinder sig i, til de fredsbevarende processer, vi skal fokusere på at udvikle kompromisser, aftaler, og diplomati, for at kunne sikre en fremtidig verden med fred, ikke en fremtidig verden, hvor krig fortsat er den første løsning, når vi er uenige med andre.

Folk glemmer tit helt centrale ting ved krig: Krig fremmer ikke freden, men volden. Krig har ikke det udgangspunkt, at der skal reddes liv, men tages liv. Krig kommer ikke til at skabe et fremtidig samfund, hvor vi kan leve i en civiliseret tilstand af fred. Som Albert Einstein engang sagde: Jeg ved ikke med hvilke våben 3. verdenskrig vil blive udkæmpet, men jeg ved, at 4. verdenskrig vil blive udkæmpet med sten og pinde!