Fortællingen om de 97 millioner der forsvandt

Af

Mette Gerdøe-Frederiksen, Egernvej 2, 4760 Vordingborg

Martin Graff Jørgensen, Jørgensmindevej 10, 4793 Bogø By

Spidskandidater til kommunalvalget for Enhedslisten

Tilbage i maj måned offentliggjorde et flertal i Folketinget at man var enig om en ny udligningsreform for kommunerne. Beregningerne viste sig, til stor glæde i vores kommune, at vi skulle modtage 97 millioner i den nye fordeling. Vi spoler tiden frem til nutiden, og virkeligheden er en ganske anden. De 97 millioner viste sig ikke at være 97, men kun 60 millioner. Derudover har matematikken vist sig, at kommunen skal sende 63 millioner retur til en overgangsordning i reformen, og samtidig skal betale 11 millioner i en kompensationsordning. På bundlinjen betyder det altså, at de 97 millioner nu er blevet til minus 14 millioner, og dermed ender udligningsreformen med at koste vores kommune mange penge.

Disse tal kombineret med store udfordringer på det specialiserede område, på skoleområdet og en kommune der generelt godt kunne bruge flere midler til at investere og forbedre bredt i hele kommunen, gør det meget svært at gå ind til de kommende budgetforhandlinger. Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at vi i Enhedslisten vil gå ind til forhandlingerne med det mål, at forhindre så mange direkte besparelser på velfærden som muligt, at hindre besparelser på den kollektive transport, og at finde muligheder for at udbedre specielt det specialiserede område og give flere midler til skolerne i kommunen, men at alt dette naturligvis bliver meget svært at opfylde.

Vi må desværre anerkende, at vi har en alvorlig skævvridning i vores land, og at de løsninger vi har brug for, ikke kan komme fra kommunerne selv, men skal komme fra Borgen, og de midler de flytter rundt derinde.