Flygtningebørn og skattely

Pressemeddelelse vedr. Kommunalbestyrelsesmøde 16-12

På Kommunalbestyrelsesmødet onsdag d. 16/12 havde vi i Enhedslisten Vordingborg fremsat to punkter på dagsorden. Et forslag om at tilkendegive overfor regeringen, at vi gerne vil være modtagerkommune, hvis regeringen ønsker at modtage uledsagede flygtningebørn fre lejrene i Grækenland, og et forslag om at underskrive Oxfam IBIS charter for at være en skattelyfri kommune.

Det første forslag blev vedtaget, og vi vil gerne takke S, SF, RV og Å for at støtte denne vigtige hensigtserklæring. Det er nemlig vigtigt, at vi som kommune sender et klart signal til regeringen om, at vi er klar til at yde en indsats for dem, som har aller mest brug for det.

Indstillingen var blot en tilkendegivelse, og altså ikke et krav eller et ønske om konkret handling fra regeringen, men for os i Enhedslisten er det helt klart, at vi naturligvis ikke skal nøjes med tilkendegivelser, men faktisk yde et pres på regeringen, for at yde vores indsats i den internationale nødhjælp, som en af de mest velstående nationer i verden.

Vores forslag om at underskrive Oxfam IBIS charter blev desværre nedstemt, men igen vil vi gerne takke SF og Å for deres støtte.

Charteret er ikke en bindende kontrakt, og har slet ikke til formål at forbyde samarbejdet med skattelyfri virksomheder, men er blot et tilsagn om, at vi som kommune vil arbejde mod at ”tilstræbe at tilvælge virksomheder, der udviser en ansvarlig skatteadfærd” i vores indkøbs- og investeringspolitik.

Denne hensigtserklæring er et absolut minimum i forhold til kampen mod virksomheder, der ikke vil bidrage til fællesskabet herhjemme, og derfor er vi naturligvis skuffede over, at et flertal i kommunalbestyrelsen stemte imod.

På kommunalbestyrelsesmødet blev der fremsat en række af argumenter, om hvorfor vi ikke skulle kunne underskrive dette charter, bl.a. af S, herunder borgmesteren selv. Nogen af argumenterne lød på, at vi ikke kendte til den reelle betydning af charteret i forhold til vores muligheder som kommune, f.eks. at det kunne ende med at have betydning for vores muligheder for indkøb.

Da charteret netop ikke er en bindende lovtekst, men en vision for vores indkøbs- og investeringspolitik, er det meget svært at forstå mange af disse argumenter, særligt i forhold til vores indkøbspolitik, da 4 sjællandske kommuner allerede har underskrevet charteret.

Vi i Enhedslisten Vordingborg vil fortsætte vores kamp for at gøre Vordingborg Kommune til en skattelyfri kommune, og vil naturligvis holde V og S op på deres ønske om at presse KL og vores indkøbsfirma til at indlede en indsats mod virksomheder i skattely.

På vegne af Enhedslisten Vordingborg

Mette Gerdøe-Frederiksen & Martin Graff Jørgensen

Yderligere spørgsmål kan rettes til følgende:

Mette Gerdøe-Frederiksen. Kommunalbestyrelsesmedlem og spidskandidat til kommunalvalget 2021 på telefon 41208002

Martin Graff Jørgensen. Spidskandidat til kommunalvalget 2021 på telefon 71755693