Misinformation om private daginstitutioner

Misinformation om private daginstitutioner 

Af Jan Simon Petersen

Enhedslisten i Vordingborg

Bjarkesvej 11 4792 Askeby

Jesper Adler spidskandidat for konservative i Vordingborg synger med på højrefløjens vise om misinformation om finanslovsaftalens bestemmelser, der vil gøre det ulovligt at tage profit ud af vores børnehaver og vuggestuer. Samtidigt blander han det sammen med beslutningen i Vordingborg Kommune om det pædagogiske personales sammensætning.

I 2018 trak 20 ud af 50 private daginstitutioner 200.000 kr. ud til ejerne. De blev taget fra børnene, forældrene og arbejdsbetingelserne for personalet, samt det offentlige tilskud som de tildeles hvert år.

Finanslovsaftalen for 2021 forhindrer alene at trække profit ud af driften af børnehaver og vuggestuer. Langt de fleste private daginstitutioner er de selvejende – som er kendetegnet af at være nonprofit, de vil overhovedet ikke blive berørt af indgrebet.

De private daginstitutioner, der har været drevet for profit, kan også, hvis de ønsker det, omlægge til selveje og fortsætte i en nonprofit-form. Der vil altså stadig være masser af private alternativer til de offentlige institutioner.

Der er tale om de samme rammer som på skoleområdet, hvor det altid har været forbudt at trække profit ud af driften. Det har ikke forhindret, at vi har masser af private tilbud som friskoler, lilleskoler og privatskoler.

Profit Motiverede børnehaver kan også fortsætte, hvis borgerne blot selv vil betale for det. Man kan bare ikke længere få offentlig støtte og blive en del af den offentlige forsyning. Det er sund fornuft, at vores fælles skattekroner ikke skal ende som profit i aktionærers eller kapitalfondes lommer.

Med finanslovsaftalen vender vi tilbage til det, der i næsten hele vores velfærdssamfunds historie har været normen. Nemlig at velfærden skal drives uden profit. Det skal ikke være jagten på et overskud til private aktører, der skal være bestemmende for den pædagogiske virksomhed, men derimod ønsket om at levere god service til borgerne. Det var først med Anders Foghs regering, at der af ideologiske grunde blev åbnet for, at private virksomheder kunne drive kommercielle børnehaver og vuggestuer. Det bliver stoppet nu.

Vi skal ikke have store kommercielle aktører og kapitalfonde til, at trække millioner af kroner ud af vores velfærd og væk fra børnene. Og det er netop det, som den ny aftale mellem regeringen og støttepartierne sikrer. Der vil være masser af plads til private institutioner, så længe de drives for børnene og ikke for profittens skyld.