Generalforsamling

04/03/2018 @ 11:00 - 15:00 - Dagsorden er som følger: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Godkendelse af dagsorden Beretning Godkendelse af regnskab og budget Indkomne forslag Valg af bestyrelse, suppleanter samt 2 revisorer Valg af 2 delegerede og 1 suppleant til årsmødet Valg af Folketingskandidat Eventuelt