Lokalafdelingen

Vi holder typisk ét medlemsmøde om måneden med fokus på det kommunalpolitiske arbejde.

Møderne bliver afholdt i lokaler rundt omkring i hele kommunen, se møde-kalenderen for tid og sted. Møderne starter typisk kl. 19 og varer til kl. 21.
Dagsorden for medlemsmødet er typisk som følger:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Opsummeringer fra tidligere møder
  3. Kommunalbestyrelses-arbejde
  4. Eventuelt

Dagsordenen for det månedlige kommunalbestyrelsesmøde kan ses på Vordingborg kommunes hjemmeside.

Mødeindkaldelse og referat sendes rundt til alle medlemmer på email.

Samkørsel

Kontakt gerne Anders på alm.anma@gmail.com eller tlf. 42 92 72 84, hvis du vil høre hvornår og hvor vi holder møde næste gang eller gerne vil forhøre sig om mulighed for transport til og fra mødet.