Lokalsamfundets rolle i Danmark

I Danmark har vi helt utrolig mange små lokalsamfund rundt omkring i landet, og med en vis lokalpatriotisme i stemmen, så vil jeg gerne placere min hjem ø Bogø i toppen af disse lokalsamfund. Bogø er for mig et fremragende eksempel på, hvor effektivt et lokalsamfund kan fungere på et grundlag af frivilligt arbejde. Men hvilken rolle skal lokalsamfundene egentlig spille, hvor meget skal i prioritere dem, og hvordan kan vi fastholde og videreudvikle dem?

Lokalsamfundets vigtighed

Som I nok har gættet, så er lokalsamfundene helt essentielt i mit perspektiv. Lokalsamfundet er med til at understøtte (ud)dannelsen af vores børn og unge, den er med til at støtte og skabe gode rammer for fællesskabet, og endelig kan et velfungerende og aktivt lokalsamfund, være med til at udvikle individerne. For mig så starter og slutter lokalsamfundet med det frivillige arbejde. Det er sådan man opbygger et lokalsamfund, men det er samtidig her det kan slutte, for hvis der ikke er nogen der er villige til at udøve arbejdet, så er der ikke nogen fremtid for lokalsamfundet. Derfor er det helt centralt, at vi bakker op om det frivillige arbejde, og støtter det på alle de måder der er mulige. Dette kræver både økonomi og personlig indsats. Økonomien skal komme fra staten, eller rettere sagt fra kommunerne, mens at den personlige indsats skal komme fra individerne. Vi skal vis dem der udøver frivilligt arbejde, at vi sætter dyb pris på deres indsats, og opfordre andre til at følge deres gode eksempel.

Lokalsamfundets egenskaber

Et velfungerende lokalsamfund har mange positive egenskaber, det kan, som jeg tidligere har nævnt, fremme fællesskabet, og skabe grundlag for en god fremtid for børn og unge. Samtidig så er det også en mulighed, hvorved vi kan skabe større decentralisering i samfundet, og vise at Danmark består af meget mere end København. De gode lokalsamfund skal bygges op omkring uddannelsesmuligheder, og retten til at leve sit liv andre steder end storbyerne. Derfor har vi (de unge, repræsenteret i Vordingborg Kommunes Ungdomsråd), en drøm om, at kunne oprette et campus i kommunen, for at kunne fastholde de unge, der gerne vil blive boende, i vores lokalsamfund. Lokalsamfundet kan også være med til at danne rammerne der sikrer børn og unge en god barndom, vi skal dog passe på, at vi ikke presser rammerne for meget. Dette er vi så småt ved at gøre med den nye folkeskolereform, der sætter høje krav til lokalsamfundets deltagelse i folkeskolen, som formodentlig bliver umulige at realisere, da lokalsamfundet oftest bygger på det frivillige arbejde. Dette vil jeg kommentere yderligere i min næst sidste tekst.